Opleiding Coördinator Identiteit

Het ontwikkelen van een opleiding coördinator identiteit past in een stelsel waarbij er post initiële opleidingen worden ingesteld die maken dat leraren van het basisonderwijs op gerichte wijze worden nageschoold. Dat levert een bijdrage aan de totale professionalisering in het basisonderwijs.

Met elkaar maken alle betrokken dagelijks de identiteit van de school waar. Meestal terloops, maar bij gelegenheid ook bewust uitgesproken en doordacht. Deze bewuste omgang met identiteit, wanneer het zinvol en nodig is, wil de opleiding ondersteunen. Zodat een team de vraag levend en voedend houdt waarvoor het staat en waartoe het kinderen wil opleiden en opvoeden. De opleiding tot coördinator identiteit rust daartoe de deelnemer uit met kennis en vaardigheden, en praktische ideeën. Daarmee steunt de opleiding de (verdere) ontwikkeling van sensitiviteit van de coördinator identiteit om zelfbewust en ondersteunend op het rijke veld van identiteit op te treden.

Intake en kennismaking

Voorafgaande aan de start is er een intake en kennismaking met de docenten. Dit individuele gesprek vindt plaats tussen half juni en de start van de opleiding september 2018. In het intakegesprek wordt met u nagegaan of u:

  • over voldoende ervaring beschikt met het onderwerp van de identiteit van de katholieke school (minstens drie jaar gewerkt hebben op een (katholieke) basisschool);
  • affiniteit heeft met de levensbeschouwelijke dimensie van het onderwijs;
  • beschikt over voldoende reflectie vermogen (kritisch naar zichzelf kunnen kijken);
  • open staat voor een brede benadering van het thema.

Daarnaast is het ook van belang dat de school, team en directie positief staan tegenover het werken aan schoolidentiteit.

Kosten: € 2.195,- per persoon

Elke deelnemer draagt zelf € 200,- bij en krijgt een tegemoetkoming € 1.995,- , die wordt verleend door de Stichting Reflexief.

 

Hiernaast kunt u meer lezen over de opleiding van de jaargang 2018-2019.